دیپ بایت چیست و روش درمان آن چگونه است؟ دیپ بایت دندان به انگلیسی (Deep Bite) نوعی اوربایت دندان است. این عارضه که شدیدتر از اوربایت دندان است در افراد زیادی وجود دارد. دیپ بایت دندان به نوعی حتی شایعترین ...

بیشتر بخوانید